Lối sống Lagom của người Thụy Điển

Theo các phân tích, đánh giá và thống kê thì Thụy Điển chính là đất nước mà người dân có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới. Vậy bí quyết của họ là gì để có được cuộc sống tuyệt vời đến vậy. Lagom là một phần trong văn hóa…