Lối sống lành mạnh giúp tăng tuổi thọ con người

Theo nghiên cứu trên Tạp chí Y khoa nước Anh, những người có lối sống lành mạnh sẽ có thể tăng thêm tuổi thọ và giảm bớt các nguy cơ bệnh tật. Kết quả trên dựa trên sự phân tích, nghiên cứu về dữ liệu sức khỏe của cả nam…