Tập những thói quen sau đây để luyện tập trí tuệ

Thông minh thiên bẩm là một loại tài năng trời phú, không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, trí thông minh vẫn có thể tập luyện và cải thiện được. Hãy nhớ rằng, sự thành công có được là sự kết hợp giữa tư duy, thói quen và sự…